Smart City

Chytré osvětlení

Trendem poslední doby je díky dotačnímu programu EFEKT výměna veřejného osvětlení osazeného pomocí sodíkových výbojek za úsporné LED osvětlení. Bohužel, je tím využitá jen část potenciálu, který se v infrastruktuře veřejného osvětlení skrývá. Výměnou veřejného osvětlení za LED můžete získat v dlouhodobém horizontu nejen návratnost investice, díky snížení nákladů za el. energii a údržbu. Můžete využít instalace nového osvětlení a osadit jej najednou dalšími smart city technologiemi, uspořit tak náklady oproti pozdější instalaci, zvýšit komfort obyvatel a významně zviditelnit tak svoji obec na mapě chytrých měst.

Pomocí Biodynamického Smart osvětlení ale získáte navíc:

 • Ekologická a zdravotní nezávadné osvětlení (modré světlo)
 • Vyšší úsporu el. energie díky změně svítivosti dle denní doby a nebo pohybových čidel
 • Extrémní životnost a odolnost
 • Nulovou údržbu osvětlení
 • Smart infrastrukturu díky sloupům veřejného osvětlení

Smart infrastrukturu díky sloupům veřejného osvětlení příprava pro:

 • Kamerový systém a SOS tlačítka pro větší bezpečnost občanů
 • Čidla pro měření různých hodnot znečištění ovzduší
 • Měření intenzity dopravy a volných parkovacích míst
 • Informační panely reagující automaticky na různé situace
 • Wifi infrastrukturu pro zkvalitnění dostupnosti internetu pro občany
 • A další…


V tomto duchu hovoří mimo jiné i prezentace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Chytré vodohospodářství

Hospodaření s vodou nabývá na své důležitosti čím dál více a snahou je nyní s ní minimálně plýtvat, v rámci možnosti ji akumulovat a využívat případě jejího nedostatku. Snažíme se být municipalitám nápomocni při řešení projektů ohledně:

 • On-line monitoring spotřeby vody ve všech budovách majetku města – prevence průtoku čisté vody a havárií.
 • Inteligentní a udržitelné systémy zavlažování
 • Hospodaření s dešťovou vodou, její zadržování - retence, vsaky, sekundární využití – regulace a podpora využití dešťové vody pro závlah.
 • Monitoring srážkových vod

Chytrý úřad

Město i obec má v dnešní době k dispozici mnoho zajímavých nástrojů, skrze které se lze občanům prezentovat otevřeně, transparentně a efektivně vzhledem k jejich individuálním možnostem. Toho lze dosáhnout díky různým nástrojům pro elektronickou komunikaci, které pro vás dokážeme zajistit včetně konzultace na míru:

 • Rozvoj uzavřené optické městské sítě a veřejné Wi-Fi sítě včetně vzájemného propojení všech prvků městského chytrého mobiliáře, jako jsou lavičky, čidla, popelnice, rozhlas, atd.
 • Systém sběru dat měření stavu ovzduší na prvcích městského mobiliáře a jeho prezentace veřejnosti.
 • Vznik platformy pro vzájemnou spolupráci firem, škol a veřejného sektoru
 • Pasportizace měst a obcí

Zapojení občanů:

 • O aplikace pocitové mapy za účelem zjištění pozitivních a negativních oblastí dle názoru občanů s cílem věnování se místům s výskytem negativní reakcí
 • O portál občanů – webová aplikace, skrze kterou mohou občané zadávat své nápady pro zlepšení životní úrovně města/obce a zapojit se i do diskuze o projektech připravovaných úřadem.

Chytrá bezpečnost

Je nanejvýš důležité, aby zaváděním nových technologií nedocházelo k opomenutí bezpečnosti dat o našem soukromí, zdraví obyvatel. S novými technologiemi musí být budována i celková odolnost města pomocí nástrojů, které jsou praxí ověřeny a navrženy předními světovými experty. Nabízíme vám tato řešení pro zvýšení bezpečnosti vašich občanů:

 • Kamerové systémy s analytickým software pro rozpoznání obličejů, RZ, objektů
 • Zkvalitnění zajištění bezpečnosti škol, městských a veřejných budov
 • Systémy civilní ochrany – moderní alternativy městského rozhlasu SMS; mobilní aplikace; automatické hlásiče a monitory požáru, povodní, zemětřesení, smogových situací apod.
 • Národní identitní autorita - (NIA) - bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy
 • Instalace bezpečnostních tlačítek například na sloupy veřejného osvětlení

Chytrý odpadový management

Je připravována novela zákonu o odpadech, která si bere za cíl účtovat pouze skutečné množství vyvezeného odpadu. Získejte náskok a buďte na tuto novelu připraveni již nyní. Zavedení chytrého svozu odpadu má prokazatelné výsledky v kvalitě třídění díky motivaci občanů ušetřit vlastní výdaje a životní prostředí. Pomůžeme vám s:

 • Vypracování plánu odpadového hospodářství
 • Spuštění projektu chytrého svozu popelnic (jen plných) pro úsporu naježděných kilometrů
 • Chytré popelnice – instalace popelnic s technologií měření naplněnosti a váhy odpadků, možností stlačení a navýšení množství odpadu vměstnané do 1 popelnice + napojení na dispečink.

Kontaktujte nás