Poskytujeme jedinečná řešení související s novými prvky pasivní ochrany, které mají reálný vliv na kvalitu a hygienu prostředí.

Pomocí speciálních technologií vytváříme na površích ploch ultra jemné ochranné povlaky fotoaktivního nano materiálu TiZonic. Povrchy ošetřené nano materiálem TiZonic získávají nové užitečné vlastnosti, jejichž synergií dosahujeme ve spojení s konvečními sanitačními prostředky NEJVYŠŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ HYGIENICKÉ ČISTOTY.

Oblasti využití

Zdravotnická zařízení

Rehabilitační a léčebná zařízení, výrobní prostory pro zdravotnický materiál, léky, nemocnice, obytná zdravotnická zařízení, ordinace praktických lékařů, stomatologické ambulance, soukromé kliniky a jiné lékařské instituce. Nabízíme hygienické opatření na zvýšení a udržení čistoty, ochranu pacientů, lékařů, personálu i návštěvníků.

Interiéry

Předškolní a školní zařízení, sociální zařízení, kanceláře, hotely. Zajišťujeme hygienickou čistotu - ošetřené povrchy ploch mají oxidativní vlastnosti - rozkládají mechanické a chemické nečistoty, mají antiadhezní účinky, vytváříme hypoalergenní prostředí, eliminace těkavých organických látek v ovzduší.

Sportovní zařízení

Sportovní haly, wellness, fitness, plavecké bazény, sauny, aquaparky.

Veřejná doprava

Automotive

Nabízíme vyšší hygienickou čistotu v interiérech, eliminaci pachů, těkavých organických látek, snadnější údržba a čištění interiérů.

Potravinářský průmysl

Nabízíme hygienické opatření na dosažení vyšších standardů čistoty, ošetřené plochy se snadno čiští a udržují dlouhodobě čisté..

Průmyslové aplikace

Povrchové úpravy ploch – snadné čištění, neulpívání nečistot a mastnot, ochrana povrchů, vysoce smáčivé povrchy.

Stavebnictví

Ochrana povrchů – samočistící efekty, ochrana před UV zářením, zamezení přilnavosti mechanických nečistot, jejich rozklad, stálost barev na fasádách.

0
0
0
0

Nejčastější místa přenosu infekčních nákaz dotykem

Zdravotnické zařízení
Držadla v MHD
Dveře
Kolečková křeslá
Myš
Vozíky

Získejte ošetření pomocí nanotechnologie

Manažer nanotechnologií
Ligocký Ondřej
oligocky@dileris.cz
(+420) 724 624 053

Firma Nanozone spolupracujeme v oblasti výzkumu

Tyto novodobé nano materiály mají mimořádně pozitivní dopad na zdraví osob, čistotu a hygienu prostředí v interiérech.

Kontaktujte nás